top of page
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ ONAY FORMU

Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında, internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iletişim ve online kayıt formları ile tarafımıza göndereceğiniz e-posta ve whatsapp mesajları vasıtasıyla iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, istatistiki bilgi toplamak ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla kulübümüz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ve teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlumuz; Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu kulübümüzün belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan kulbümüze başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizdeki hataların düzeltilmesi ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararınızı yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur. Bu hususta her tür şikâyet ve başvuru haklarınız için gerekli bilgiler bu metinle ve aşağıda bulacağınız link üzerinde açık olarak bilginize sunulmuştur:

Kulübümüz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmış olan işbu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında kişisel verileriniz aşağıdaki açık muvafakatiniz ile toplanacaktır:

Rusya Cimnastik Akademisi ve bağlı bulunduğu Cadde Spor Kulübü tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Rusya Cimnastik Akademisi ve bağlı bulunduğu Cadde Spor Kulübü'nün Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Kişisel Verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlar dahilinde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.


İlgili kanundan kaynaklı haklarınız ve yükümlülüklerinizi öğrenmek için tıklayınız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Rusya Cimnastik Akademisi ve bağlı bulunduğu Cadde Spor Kulübü'nün kayıtlı üyelerinden topladığı bilgilerin kullanımı ile ilgili politikası ve üyelerin sahip olduğu haklar, aşağıda sıralanmıştır:

1. Elektronik posta adresiniz ve/veya telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz hiçbir gerekçe ile Rusya Cimnastik Akademisi ve bağlı bulunduğu Cadde Spor Kulübü ve iştirakleri dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. 
2. Bize verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sizin onayınız olmaksızın 3. şahıslara ve/veya kurumlara açılmayacaktır. Bu bilgiler sadece, kulübümüzün kendi bünyesinde veli/sporcu/katılımcı profili belirlemek ve çalışmalarımızla ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır. 
3. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. 

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

bottom of page